Висококачествен код (Част 2 2010)

Видео към лекцията "Качествен програмен код" от курса Декември 2010 - Софтуерно инженерство и работа в екип.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=NsI_yUatbUE&list=PL3B5A5EE5BC205A77