Source Control Системи (2010)

Видео към лекцията "Системи за управление на кода и работа в екип" от курса Декември 2010 - Софтуерно инженерство и работа в екип.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=bBhD9mbqDd4&list=PL3B5A5EE5BC205A77