Преглед на платформата .NET

Видео към лекцията "Основен преглед на средата .NET Framework" от курса Ноември 2010 - Въведение в програмирането на езика C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Uxf3Yv4rMs4&list=PL773560177D7F4B72