Въведение в езика C#, част III

Видео към лекцията "Основен преглед на езика C# (част II) " от курса Ноември 2010 - Въведение в програмирането на езика C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gUb4ONQNyiU&list=PL773560177D7F4B72