ООП с езика C# демонстрация

Видео към лекцията "Обектно-ориентирано програмиране на езика C#" от курса Ноември 2010 - Въведение в програмирането на езика C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Xi4_qTxsFL4&list=PL773560177D7F4B72