Triple Game

Видео към лекцията "Практически проект " от курса Ноември 2010 - Въведение в програмирането на езика C#.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=LHmGh2pCoKQ&list=PL773560177D7F4B72