Видео

Видео към лекцията "Откриване на Алго Академията" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6kkA-Qv8sZ0