Награждаване - видео

Видео към лекцията "Награждаване" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_P0HB3AuoNk