Видео

Видео към лекцията "Потоци в граф" от курса Март 2013 - Алгоритми върху графи.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=x6cnsSHkSTU