Видео

Видео към лекцията "Примерен IT тест" от курса Март 2013 - XAML приложения за Windows Desktop и Windows Store.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ihZAqW2DCO4