Видео

Видео към лекцията "Задача 5 – Зиг-Заг Редици" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=B_fjU-p1lfc