Видео

Видео към лекцията "Задача 8 – A плюс B на N-та" от курса Октомври 2012 - Основи на комбинаториката.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CAbNbapoGFQ