Видео

Видео към лекцията "ASP.NET сесия и управление на състоянието" от курса Март 2011 - JavaScript и основи на ASP.NET.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=G5WT4iknal8