Видео

Видео към лекцията "Практически проект" от курса Март 2011 - JavaScript и основи на ASP.NET.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=gFy2rubQ2Xg