Видео (+ задача 7)

Видео към лекцията "Задача 1 - Гладният Том" от курса Март 2013 - Алгоритми върху графи.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zbugpqxR3s8