Видео

Видео към лекцията "Задача 7 - Бай Иван" от курса Март 2013 - Алгоритми върху графи.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zbugpqxR3s8#t=536s