Видео

Видео към лекцията "Задача 2 - Разходка в парка" от курса Март 2013 - Алгоритми върху графи.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=dnZ9QIv9XpA