Видео - обяснение от състезател - Христиан Христов

Видео към лекцията "Задача 6 - Стачкостан" от курса Март 2013 - Алгоритми върху графи.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=uXkewdwbrOs