Видео - част 1

Видео към лекцията "Основи на PHP" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=F0WmSFpRjVk