Видео - част 2

Видео към лекцията "Основи на PHP" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7VMgu6nk4TY