Видео

Видео към лекцията "Въведение в курса "CMS системи"" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=52LF-Npkjr0