Видео - част 3

Видео към лекцията "Основи на PHP" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=B1R1V0SmLR8