Видео

Видео към лекцията "Разработка на WordPress теми" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-g9vmay13xk#t=2598s