Видео

Видео към лекцията "CMS системи и WordPress" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-g9vmay13xk