Видео - част 2

Видео към лекцията "Разработка на WordPress разширения" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=yXNmynwLC6k