Видео

Видео към лекцията "DOM манипулация" от курса JavaScript част 2 - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=z3GH9VU94q8