Видео от лекцията "Теми за напреднали" от курса Рязане на сайтове

Видео към лекцията "Бързодействие на уеб сайтовете" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=3ai0weZqdFo