Лекция "Разработка за AppHarbor" от курса Разработка на софтуер в cloud среда (включва и deployment)

Видео към лекцията "Deploying ASP.NET MVC applications" от курса Януари 2013 - ASP.NET MVC.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=zFtv3T0biwQ