Видео

Видео към лекцията "Функции" от курса Октомври 2012 - Уеб приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TrTZbr0-mIg&list=PLF4lVL1sPDSnpJJ_tERYRr85r_lc3CJMh