Видео - 22.04.2013 г. - Минко Гечев

Видео към лекцията "Практическо програмиране с JavaScript" от курса Практическо програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=a23oYdqQVvM