Видео - Павел Колев

Видео към лекцията "Обектно-ориентирано програмиране" от курса JavaScript част 2 - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CYGPZrV1Ntw