Дискусия на теста и отговорите - Видео от 2012 - част 2

Видео към лекцията "Трети хартиен ИТ тест" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qO5bHMyzaDY