Видео

Видео към лекцията "Презентиране за НОИТ" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=a3FE0tXXF5E