Видео - 1 част (до темата за компресия на данни)

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=sphLxD-AN5A