Видео - 2 част (до темата за мултимедия)

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=rFys9DRghIY