Видео - 3 част (до края)

Видео към лекцията "Примерен ИТ тест" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QR-NjY3zl4U