Дискусия на теста и отговорите - Видео

Видео към лекцията "Втори хартиен ИТ тест" от курса Април 2013 - Подготовка за НОИТ.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1oEInm1mVHc