Видео

Видео към лекцията "Sitefinity Themes" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Q-4sT242hR4