Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Изключения (Exceptions)" от курса JavaScript част 2 - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=spw26H3yaYE