Видео - 04.05.2013 - Михаил Петров - част 1

Видео към лекцията "Изграждане на web графични интерфейси" от курса Изграждане на web графични интерфейси.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=_4jzY_dZKjU