Видео - 04.05.2013 - Михаил Петров - част 3

Видео към лекцията "Изграждане на web графични интерфейси" от курса Изграждане на web графични интерфейси.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=TwaUQHny26o