Съдържание и подготовка

Видео към лекцията "Съдържание и подготовка" от курса Уеб видео – монтаж и пост продукция 2012.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/3__LOrvO4v4