Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса JavaScript част 2 - април 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WplEpuv0vIA