Видео - 13 май 2013

Видео към лекцията "Основи на тестването" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tBBPzxg65Kc&feature=youtu.be