Видео - 15 май 2013

Видео към лекцията "Основи на тестовия процес" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8oZe_XwtCns&feature=youtu.be