Видео - 22 май 2013

Видео към лекцията "Управление на дефекти/грешки/бъгове" от курса Software Quality Assurance - Part I - 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/HUccYJVSfi8