Видео - Joomla! и шаблони за Joomla!

Видео към лекцията "Joomla! – Joomla! и разработка на шаблони за Joomla!" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PIbexH3EWis