Видео - Практическо упражнение за създаване на шаблони за Joomla!

Видео към лекцията "Joomla! – Joomla! и разработка на шаблони за Joomla!" от курса CMS системи 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5_ZgrOFg1Ts