Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в курса "JavaScript приложения" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=maVdmG23VQY