Видеа от JavaScript приложения

Видео към лекцията "Плейлист с всички видеа от курса "JavaScript приложения"" от курса JavaScript приложения - юни 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=maVdmG23VQY&list=PLF4lVL1sPDSn1Dgy4--2xiDXrItMLffB6